Pravidla

Pravidla BFC (BEST FOUR CUP) 2009-2010

BFC není registrovanou soutěží typu okresního přeboru a je nutno tuto zásadu dodržovat a
respektovat. Zásadně platí, že se hraje pro radost všech účastníků, zákaz zákeřných a
surových zákroků a nesportovního chování. Systém soutěže se rozlosuje nebo určí na úvodní
schůzce mužstev.

1.Hra:

Rozpis jednotlivých zápasů BFC bude k dispozici před zahájením soutěže. Začátek zápasu dle
stanovený čas rozpisu. Délka zápasu bude 70 min + 5 min před zahájením na rozbruslení.

2. Výbava hráčů:
Každý hráč hraje na vlastní riziko, výstroj hráče je dobrovolná (povinností každého hráče je však mít alespoň chrániče holení, rukavice a helmu). Každé mužstvo musí být vybaveno dresy přibližně stejné barvy s odlišnými čísly jednotlivých hráčů. Kapitán musí být zřetelně označen.

3. Soupisky:
Oficiální soupiska každého mužstva bude zveřejněna na webu a nebude na ní možno v průběhu ročníku dopisovat ( jen pouze ve vyjímečných případech a po souhlasu ostatních mužstev bude možno v průběhu ročníku soupisku doplnit).

4. Zásady:
Hráč musí být zapsán na soupisce před zahájením soutěže. Za mužstvo může nastoupit brankář z jiného družstva, který je řádně zapsán na soupisce svého týmu. Do pole mohou nastoupit maximálně 3 hráči z jiného družstva pod podmínkou souhlasu aktuálního soupeře.


5. Vklady mužstev:
Poplatek za led bude hrazen vždy na poloviny a provedení platby za
příslušný zápas zajistí odpovědný vedoucí týmu, který je vedený jako domácí.

6. Rozhodčí:
Jednotlivá mužstva budou mít za povinnost nominovat svého zástupce na příslušné zápasy dle
rozpisu soutěže. Výplatu budou provádět vlastní vedoucí mužstev svému pověřenému rozhodčímu.
Tým, který nezajistí účast svého rozhodčího na příslušný zápas je povinen se domluvit s
odpovědným vedoucím druhého mužstva, zda má alespoň on zajištěného svého rozhodčího. Tak, aby byl na zápase přítomen vždy alespoň jeden rozhodčí. Domluvu mezi vedoucími obou mužstev je třeba uskutečnit minimálně jeden den před příslušným zápasem. Za vyloučení hráče je trest 3 min hrubého času.

7. Hlášení výsledků:
Příslušný vedoucí mužstva sdělí výsledek zápasu a střelce branek jeho týmu do 24 hodin na
e-mail správce stránek: best4cup@email.cz Při shodě výsledku z obou stran účastníků zápasu bude výsledek oficiálně zapsán do tabulky, která bude vedena na příslušných webových stránkách.

 

• maximální ohleduplnost na ledě i mimo něj !!!

• hraní pro radost všech účastníků a nikoli léčení osobních ambicí !!!

• ohleduplnost tzv. "hry do těla" !!! *

• absolutní zákaz najíždění zezadu do hráče především u hrazení !!!

 hráč bude potrestán 5min. + 10min. osobním trestem. Při obzláště tvrdém zákroku do konce utkání.

• zákaz zákeřných a surových zákroků a nesportovního chování !!!

* hra tělem směrem k mantinelu je zakázána a bude ihned posuzována jako obzvlášť hrubý zákrok. Rovněž nebudou tolerovány žádné slovní provokace směrem k soupeři dotyční hráčí dostanou ihned trest 5 min.

Všechna uvedená pravidla jsou pro všechny účastníky BFC závazná a všichni jsou povinni se jim podřídit a tato respektovat !!!